Nagrobki Caro

Instrukcja montażu nagrobka

Prawidłowy montaż nagrobków to podstawa ich dobrego wyglądu i stanu przez długie lata. Zachowanie kilku podstawowych zasad podczas ich stawiania pozwala na osiągnięcie estetycznego wyglądu, współgrającego z otoczeniem oraz zapobieżenia przekrzywianiu się płyty, pękaniu poszczególnych elementów, nasiąkaniu wody.

Wymiary - Przed rozpoczęciem prac, należy dokonać pomiaru odległości między sąsiednimi grobami. Pozwoli to na zachowanie symetrycznych odległości wokół grobu i harmonijne wkomponowanie nagrobka w istniejące już otoczenie. Jeśli pozwala na to miejsce, odległości te powinny umożliwiać swobodne poruszanie się jednej osoby wokół grobu.

Fundament – wykonujemy zbrojony fundament z wykonaniem wylewki betonowej pamiętamy o wypoziomowaniu gruntu z delikatnym spadkiem.

Murowanie - Gdy postawimy fundament, możemy przejść do kolejnego etapu montażowego. Polega on na postawieniu mocowanej na zaprawie dolnej części nagrobka chodnika oznaczenie : E1,E2,F1,F2 Dzięki temu całość będzie ustabilizowana, zapewniając niezmienne położenie pomnika niezależnie od zmieniających się czynników zewnętrznych, takich jak warunki pogodowe. Kolejnym etapem jest postawienie ścian bocznych oznaczonych symbolem C1,C2,C3,C4. Ściany boczne mocujemy ze sobą na klej silikonowy następnie zakładamy płytę nakrywową oznaczoną symbolem A, po której montujemy gradus oznaczony symbolem B. Posiadamy już wymurowany nagrobek gdzie posiadamy jego płaszczyznę. Kolejnym jak i już ostatnim elementem do zamontowania jest tablica napisowa oznaczona symbolem SQ, tablicę wcześniej nawierconą i uzbrojoną w pręty zbrojeniowe stawiamy i montujemy do gradusa oznaczonym symbolem B.

Tak zamontowany nagrobek będzie w stanie przetrwać wiele lat bez naruszania miejsca na cmentarzu oraz jego struktury.